Fredrik Nars bloggar om digitala medier

Okategoriserade

Internetjättarna bara växer

20 jun , 2013, 21.49 fredriknars

 

Den stora internetnyheten förra veckan gick rätt obemärkt förbi i Finland. Internetjätten Yahoo köpte den snabbt växande sociala tjänsten Tumblr, med sina circa 100 miljoner användare. Tumblr är relativt okänt i Finland och kan beskrivas som Facebook med bättre bloggarfunktionaliteter. Användarna är mest unga aktiva internetanvändare och den snabba tillväxten sägs bero på tonåringar som flyr Facebook då de till sin fasa märker att mormor också facebookar.

Köpet är egentligen inte relevant för Finland eftersom Yahoo aldrig lyckades slå sig in i Finland ordentligt och Tumblr ännu har rätt få användare i vårt land. Köpet påminner oss dock om utvecklingen inom internet som berör Finlands mediebransch i allra högsta grad. De stora internetjättarna Google, Facebook och Yahoo köper upp nya tjänster på rad för att sedan ösa pengar på dem för att få dem att växa ytterligare, som till exempel fallet var med Youtube och Instagram, och nu med Tumblr.

I Finland är de mest använda webbsidorna Google, Facebook och Youtube. Eftersom dessa internettjänster är reklamfinansierade, innebär det här att konkurrensen på den finländska digitala mediemarknaden hela tiden ökar. Enligt en uppskattning av IAB använde företag i Finland förra året 84 miljoner euro på annonsering på Google och 9 miljoner på Facebook. Det utgör redan 38 procent av den digitala annonseringen i Finland.

Internetjättarnas fördel är att de satsar miljarder på utveckling av tjänster som sedan effektivt lanseras över hela världen. Det hör till normal konkurrens. Däremot har det framkommit att vissa internetjättar koncentrerat sin fakturering till länder med lägre skattestaser. För att garantera en sund konkurrens inom digitala medier, bör myndigheterna se till att digitala aktörer skattemässigt konkurrerar på lika villkor.

Tiden får visa hur populär Tumblr blir bland konsumenter och annonsörer i vårt land.

Kommenteringen är stängd.