Fredrik Nars bloggar om digitala medier

Okategoriserade

Finlands tidningar år 2025

26 apr , 2015, 10.16 fredriknars

 

På cocktailpartyn efter att folk fått i sig sin manhattandrink får jag ibland frågan ”Alltså på riktigt, vad kommer att hända med dagstidningarna i Finland i framtiden?”. Jag brukar snurra på körsbäret i drinken och svara: ”Ingen har ännu hittat kristallkulan, men det gäller att följa den framgångsrike tennisspelaren Rafael Nadals princip ’Just hang in there’.”

Svaret är förstås mera mångfacetterat, och det finns inte ett svar utan flera, beroende på en rad val som en tidning gjort och gör i framtiden som till exempel: till vem tidningen riktar sig, vad den erbjuder, hurdana kostnader och intäkter den har och i vilka kanaler den distribueras.

Bra konkret input till detta ges i den nya avhandlingen ”Future of newspaper business models in Finland” av Jenni Larikka, som baserar sig på en stor mängd expertintervjuer i Finland. I sin avhandling målar hon upp fyra framtida affärsmodeller för år 2025, som en lönsam dagstidning borde välja emellan:

”Den lokala diskussionsplattformen” erbjuder hyperlokala nyheter endast i digital form. Lejonparten av innehållet skapas av läsarna medan redaktörerna främst kommenterar och modererar. Fokus är på kvantitet, inte kvalitet, och kostnaderna hålls på en miniminivå. Intäkterna kommer från hyperlokala annonser och eventuellt mycket låga läsaravgifter.

”Expertvännen” skapar skräddarsydd och dyr premiumjournalistik inom specifika ämnesområden som ekonomi, politik eller it för en publik med hög betalningskraft. Innehållet erbjuds i de format läsarna vill ha – och i de digitala kanalerna kan läsaren anpassa innehållet.

”Den lokala opinionsbildaren” är den mest traditionella varianten. Den publicerar lokal kvalitetsjournalistik med egen personal, medan allt annat innehåll införskaffas via partnerskap. Den är ett resultat av många tidningsfusioner. Man får den i digitalt och tryckt format som betal- eller gratistidning, men den tryckta utgivningsfrekvensen har minskat under årens lopp.

”Den nationella nyhetstjänsten” satsar på generella nationella och internationella nyheter för en bred publik, men läsare kan också prenumerera på specifika sektioner. Den erbjuds på de nyaste digitala formaten, men kan även fås i en dyr, tryckt, hemprenumererad version. Intäkterna kommer från prenumerationer och annonser, och försäljning av innehåll till andra tidningar ger extraintäkter.

Dessa modeller känns realistiska för tidningar som under de kommande tio åren hänger med i matchen och anpassar sig och gör sina val. De som inte gör det går under eller ihop med andra tidningar. ”Det är vad som händer med våra dagstidningar”. Skål!

Kommenteringen är stängd.