Fredrik Nars bloggar om digitala medier

Okategoriserade

Den stora tidningsaffären

10 jun , 2015, 21.42 fredriknars

 

I maj gick mediekoncernerna Schibsted Sverige och Mittmedia ut med en meganyhet då de meddelade att de ämnar slå ihop sina morgontidningar på den svenska marknaden i en ny koncern. Den nya koncernen kommer att bestå av Svenska Dagbladet och Mittmedias alla 18 tidningar. I det sammanslagna bolaget ska Mittmedia äga 70 procent och Schibsted 30 procent. Affären kan bli startskottet för en ny konsolideringsfas bland dagstidningsföretag i Sverige.

Varför ska då en förlustbringande nationell andratidning slås ihop med ett bolag som äger 18 lokala förstatidningar? Saken ska ses ur ett perspektiv med två stora utmaningar i branschen: Hur slå ut mediebolagens fasta kostnader inom innehållsproduktionen på så många användare som möjligt och hur hantera de allt större kostnaderna för digitala satsningar?

Ur Mittmedias perspektiv handlar affären om att växa och digitaliseras. Bolaget har satsat hårt på lokala dagstidningar och samordnat redaktionerna för att effektivera innehållsproduktionen. Via SvD kan man få nationell och internationell kvalitetsjournalistik som kan säljas till fler läsare. Men framför allt har bolaget en ambitiös digitaliseringsagenda. Målet är att 50 procent av intäkterna ska komma från digital verksamhet 2020, och man inser att det krävs enorma resurser för att klara sig digitalt. Därför väljer Mittmedia att samarbeta med Schibsted som är en aktör som framgångsrikt investerat stort i digitala plattformar.

Ur Schibsteds perspektiv torde det handla mera om vad man kan göra av förlustbringande SvD och kanske på sikt dra sig ur. Schibsteds strategi har varit att minska sitt engagemang i medier och fokusera på digitala tjänster. De digitalt framgångsrika kvällstidningarna – som följer en annan affärslogik än morgontidningarna – vill man visserligen behålla. Att vara minoritetsägare i en morgontidningskoncern känns därför inte som en långsiktig satsning.

Om affären blir av kan det bli en milstolpe i Sveriges mediehistoria. Ytterligare spänning skapar affären då aktörerna antytt att de välkomnar nya aktörer in i den nya koncernen. Närmast till hands ligger EK-koncernen, som tillsammans med Mittmedia äger Promedia, som ger ut tio tidningar.

I Finland har affärer som de här ännu inte synts till. Ingen dagstidningskoncern har en uttalad uppköpsstrategi. Den senaste stora medieaffären då Keskisuomalainen köpte Suomen Lehtiyhtymä 2013 hade väldigt lite med digitalisering att göra. En del medieföretag samarbetar för att effektivera och utveckla. Men då samarbete är en svår gren och det digitala kräver alltmer resurser lär vi även få se konsolideringar i Finland. Få se vem i Medie-Finland som går ut med en meganyhet.

Kommenteringen är stängd.