Fredrik Nars bloggar om digitala medier

Okategoriserade

Finländare slår rekord inom digitala nyheter 

21 sep , 2015, 08.00 fredriknars

 

Visste ni att Finland har rekord i andelen ”news-junkies”, det vill säga människor som säger att de kollar upp nyheter över fem gånger per dag? Hela 27 procent av befolkningen säger sig göra det. Och visste ni att finländare även har rekord i andelen människor som köpt digitala nyheter, med 14 procent som köpt?

Detta framgår av den i juni publicerade brittiska rapporten om digital nyhetsanvändning, Reuters Institute Digital News Report som görs i tolv länder och i vilken Finland är med för andra gången. Rekorden jag inledde med avser alltså att Finland är bäst bland dessa tolv. Rapporten har etablerat sig som en central analys över digital nyhetsförmedling och dess styrka är att den inte enbart visar trender inom länder utan också erbjuder jämförelser länder emellan.

Gällande news-junkies och betalningsvilja för digitala nyheter må Finland vara i topp, men det är en klen tröst då digitaliseringen dramatiskt förändrar förutsättningarna för privata medieföretag. Reuters-rapportens huvudmeddelande är bekant. De flesta över 45 år använder digital nyhetsförmedling som ett tillägg till sin mediekonsumtion utöver radio, tv och tryckta medier. Däremot beter sig den yngre publiken på ett mycket annorlunda sätt. De förväntar sig att de får nyheter via digitala kanaler och nya format, oftast gratis.

Mediebolagens intäkter i den digitala världen är generellt sett lägre än för de traditionella medierna. Prenumeranter har lägre betalningsvilja för digitala nyheter och då det råder överutbud av digitala annonsplatser leder det till låga prisnivåer på annonssidan. Den mobila användningen ökar, men mobilannonsering ger mindre intäkter än motsvarande på dator. Videoannonsering växer men är ännu i startgroparna. Samtidigt bygger Facebook och Google några av världshistoriens mest lönsamma företag med anpassad digital annonsering kring innehåll, som de inte skapar själva och inte behöver betala för.

Hur skall då mediebolagen öka de digitala intäkterna? I rapporten indikerar professor Robert Picard, som länge verkade vid Turun Kauppakorkeakoulu, hur detta låter sig göras. De mediebolag som har mycket data och insikter om sina användare skall anpassa innehållet till enskilda användare och matcha dessa med reklam, och sålunda skapa bättre användarupplevelser och få bättre betalt både för innehåll och reklam. Det liknar den strategi som Facebook och Google har, med den skillnaden att mediebolagen själva måste skapa innehållet i sina kanaler.

Om denna trend håller i sig, kommer de finländska nyhetsfantasterna att få sina nyheter levererade i ett allt mer anpassad form.

Kommenteringen är stängd.