Fredrik Nars bloggar om digitala medier

Okategoriserade

Rapport om digital nyhetsläsning

29 jun , 2014, 21.26 fredriknars

 

Årets version av rapporten Reuters Institute Digital News Report 2014 är intressant läsning, eftersom Finland är med för första gången. Rapporten är en omfattande analys av hur man läser nyheter digitalt i tio länder.

Rapporten pekar på hur traditionella nyhetskällor som tryckta tidningar, tv och radio hotas och hur smarttelefonen och sociala medier förändrar nyhetsanvändningen. Allt fler läser nyheter via en mångfald av olika kanaler: papper, smarttelefon, dator, pekplatta. Hela 36 procent av unga i åldern 18 till 24 anser att smarttelefonen är deras viktigaste sätt att få nyheter. Alltså viktigare än dagstidning, tv, radio och dator!

Goda nyheter för traditionella medier i Finland, England, Danmark och Tyskland är att de lyckats behålla sin marknadsandel i de digitala kanalerna. Däremot har de traditionella medierna i USA och Japan haft svårt att konvertera framgång inom tryckta tidningar till det digitala och får hård konkurrens av starka nya heldigitala nyhetstjänster som Huffington Post och Yahoo News.

Förra året väckte Reuters-rapporten positiva känslor i mediebranschen då den kunde peka på att viljan att betala för digitalt nyhetsinnehåll ökat. I Storbritannien fördubblades andelen personer som betalt för digitala nyheter från 5 till 9 procent. I Finland är siffran i år 14 procent, vilket skall jämföras med cirka 45 procent som betalt för en tryckt tidning. Intressant nog verkar betalningsviljan vara högst hos ungdomar i åldern 18–24 år. I årets rapport konstaterar man däremot att den ökande betalningsviljan för digitala nyheter avstannat. Och av de finländare som i dag inte betalar är endast 11 procent i framtiden villiga att betala för digitala nyheter.

Finland får ett specialomnämnande i rapporten eftersom prenumerationspaket med både tryckt tidning och digitalt är populärare än i andra länder. I dessa paket får pappersprenumeranterna samma innehåll även i digital form gratis eller för en låg månadsavgift. Enligt rapporten är dessa populära eftersom läsarna får åtkomst till innehållet var de än befinner sig.

Utifrån rapporten kan man sammanfattningsvis säga att den finländska dagstidningsbranschen lyckats digitalisera sig relativt väl. Däremot kräver de mindre digitala intäkterna att dagstidningar tänker kreativt gällande nya intäkter och ser över kostnaderna.

 

Kommenteringen är stängd.